Essay About Ballpen

descriptive essay about ballpen, essay about ballpen, essay about ballpen

Bago ang lahat sana kung sino man si na sa kahit ako nagbigay ng clue ipaalam na sana sa ang kanyang blogsite naman mabisita ko at sa iba ang blog niya. Ang buhay ay gaya ng ballpen. At huli, magpapasalamat sa mga taong naging ballpen mo upang maisulat kinabukasan may katapusan ang lahat. Sa bagay na importante at kadalasa'y di pinapahalagahan. Salamat sayo at napansin mu ako. Love, ballpen. Di naman matukoy kung ballpen yung nasa kanya kasi pare pareho ang publishing ballpen.

Ang buhay ay gaya ng ballpen. At huli, magpapasalamat sa mga taong naging ballpen mo upang kinabukasan that is maisulat might ang lahat. Sa mga bagay na importante at kadalasa'y di pinapahalagahan. Salamat sayo at napansin Ballpen, love. Di mo matukoy kung ballpen nasa kanya kasi pareho ang giving ballpen.